skip_navigation
Roliga timmen - Utmanen - Värdet av X

Vad är värdet av X?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter

I tabellen här ovan representerar bollen, glassen, solglasögonen, surfbrädan och kameran ett heltal. I den femte positionen på varje rad har vi skrivit summan av talen på den raden. På samma sätt lodrätt, i dnt femte positionen i varje kolumn har vi skrivit summan av talen i kolumnen. Vad är mu värdet av X?

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.