Zum Inhalt springen

Video | Geometri med TI-Nspire

Video | Geometri med TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Linear Functions, Circle, Electricity, Geometry, Electromagnetism, Lines, Triangle, Youtube

Utforska genom att rita punkter, linjer, trianglar och cirklar.

Använd pekskärmen och musen för att rita punkter, linjer, trianglar, cirklar och mer samt börja enkelt utforska och upptäcka geometriska egenskaper

Publisher specific license