Zum Inhalt springen

Video | Programmera med TI-Innovator

Video | Programmera med TI-Innovator

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Electricity, Coding, Electromagnetism, Curriculum, Programming

Exempel med Innovator Hub & avståndssensor

Utöka programmering till MINT/STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub.

I det här exemplet används ultra-sensor Ranger som mäter avstånd.

Publisher specific license