Zum Inhalt springen
Video | Grafer med TI-Nspire

Ma 2 - Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Computer Algebra, Dynamic Simulations, Graphing, Parabola, Tangent

Dynamisk utforskning av tangenten till en parabel: grafiskt och symboliskt

Videos

Publisher specific license