skip_navigation
Video | Grafer med TI-Nspire

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Graphen zeichnen ,  Linear

Gör en grafisk bestämning av linjen genom två punkter och dess skärningspunkter med koordinatsystemets axlar

Videos

Publisher specific license