Zum Inhalt springen
Video | Grafer med TI-Nspire

Utforska grafiska linjära funktioner

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Graphs, Linear Functions, Youtube

Utforska grafiskt linjära funktioner: nollpunkter, skärningar med y-axeln och skärningspunkter för två linjära funktioner

Videos

Publisher specific license