skip_navigation
Exempel | Geometrisk summa

För att testa exemplet använder du bifogad tns-fil i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.