Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

I denna aktivitet kommer du att lära dig hur man använder listor i program för att skapa intressanta spridningsdiagram.

Syfte:

  • Beskriva det grundläggande om att använda listor i program
  • Skriva program som använder listor för att skapa spridningsdiagram

Publisher specific license