skip_navigation
Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

Kapitel 4 - Tillämpning - Bankmeddelanden

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  MINT

Schlagwörter  Programmierung

Denna tillämpning använder loopar för att mata in så många värden som behövs, och som en utvidgning, kontrollerar för giltiga värden som matats in och använder If-satser för att visa ett lämpligt meddelande.

Syfte:

  • Använda räkneverk och ackumulatorsatser.
  • Använda en loop i ett program för att få en obestämd mängd av data
  • Använda ett ”flagg”-värde för att avsluta en loop.

Publisher specific license