Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

I denna den tredje lektionen för kapitel 5 kommer du att lära dig att rita linjer och text i färg.

Syfte:

  • Använda ritkommandon för linje, funktion och text
  • Använda färg i grafikkommandon.
  • Utveckla formler när man använ- der grafik i program.

Publisher specific license