skip_navigation
Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik  MINT

Schlagwörter  Graphen zeichnen ,  Programmierung

I denna andra lektion för kapitel 5 kommer du att lära dig att plotta punkter och skillnaden mellan Pkt-På and Pxl-På- kommandon.

Syfte:

  • Använda punkt- och pixelplott- nings-satser.
  • Utveckla formler för att använda grafik i program.

Publisher specific license