skip_navigation
Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  MINT

Schlagwörter  Simulation ,  Programmierung

I denna andra aktivitet för kapitel 2 kommer du att lära dig om de olika formerna av Input-satser.

Syfte:

  • Använda TI Basic Input-sats för att tilldela ett värde till en variabel.
  • Utföra beräkningar i Disp-satser.
  • Använda GRAF fönstret för att ge input till två variabler på en gång.

Publisher specific license