Koda med TI | Använda variabler och uttryck - TI-84 Plus

I denna första lektion för enhet 2 kommer du att lära dig att använda Prompt-kommandot för att göra dina program interaktiva, använda variabler för att lagra numeriska värden, evaluera och lagra resultat från matematiska beräkningsuttryck och använda Disp- och Output-satser för att visa resultat från lagrade beräkningar.

Syfte:

  • Använda Prompt-kommandot i TI Basic för att tilldela en variabel ett värde.
  • Känna till skillnaden mellan en matematisk variabel och en datavariabel.
  • Genomföra beräkningar inom Disp-satser.
  • Använda Output-satser för att få meningsfulla läsbara resultat.

Publisher specific license