Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Chemie  Mathematik  MINT

Schlagwörter  Messwerterfassung ,  Lehrplan ,  Programmierung ,  Daten ,  Differenzialgleichungen ,  Euler-Verfahren ,  Übung ,  Newtons Gesetz

En avkylningsprocess hos en vätska är ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen. Newtons lag säger att avkylnings-hastigheten är proportionell mot temperaturdifferensen mellan vätskan och omgivningen. Vi utgår från experimentella data.

Publisher specific license