Zum Inhalt springen
Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Här finns många tips hur man kan arbeta just med TI-Nspire som har väldigt många bra verktyg för den grundläggande undervisningen.

Publisher specific license