Zum Inhalt springen
Undersöka ändringskvoten

Ma 3 | Förändring och Derivatabegrepp

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Geometry, Integral calculus, Trigonometry

Utifrån en avsvalningskurva från en process i en kemisk processindustri som senare kan modelleras diskuterar vi begreppet ändringskvot i större och mindre intervall.
Vi kommer så småningom fram en ekvation för ändringskvoten. Vi använder TI-Nspires regressionsverktyg. Parallellt gör vi en del symboliska beräkningar på ändringskvoten och ser då betydelsen av värdet på parametern h.

Publisher specific license