Amorteringar på lån

I aktiviteten visas skillnaden mellan s.k. rak amortering och annuitetslån. Vi använder kalkylblads-appen för beräkningar som sträcker sig över många år. I ett exempel är ränta inte fast under hela låneperioden utan ökar i steg. Hur man kan beräkna vilket belopp man ska betala varje år vid annuitetslån förklarar vi med upprepade beräkningar i symbolisk form. Här kommer verkligen CAS-motorn hos TI-Nspire till användning.

Publisher specific license