Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Algebra ,  Lehrplan ,  Übung ,  Logarithmen

Benford´s lag från 1938 säger att tal som representerar verkliga storheter som mått, priser, aktiekurser m.m. oftare börjar med låga siffror som 1 och 2, än t.ex. 8 eller 9. Sannolikheten för att ett tal ska börja med siffran n är tiologaritmen av (1+1/n). n är då en siffra 1 till 9.
Vi undersöker här olika typer av data och ser hur pass bra det stämmer.

Publisher specific license