Zum Inhalt springen
Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Vi jämför konsumentprisernas förändring med linjära och exponentiella förändringar. Begreppet förändringsfaktor lyfts fram på ett naturligt sätt.

Publisher specific license