Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Algebra ,  Lehrplan ,  Übung ,  Funktionen ,  Zinsrechnung

Här går vi vidare och undersöker vad som händer om man investerar 1 krona till 10 % årsränta i 10 år och väljer allt kortare ränteterminer. Aktiviteten leder fram till en av matematikens viktigaste konstanter.

Publisher specific license