Ekvationer med variabler på båda sidor

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Gleichungen ,  Übung ,  Geometrie ,  Zahl ,  Variablen

Syftet med denna aktivitet är att eleverna genom visuella och dynamiska övningar på en tallinje ska förstå att linjära ekvationer med variabler antingen kan ha ingen, en eller ett oändligt antal lösningar.

Publisher specific license