skip_navigation
Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Gleichungen ,  Übung ,  Linear

Här används ett mer visuellt sätt att lösa ekvationssystemet och då kommer eleverna förhoppningsvis att upptäcka vad en lösning på ett ekvationssystem betyder.

Publisher specific license