skip_navigation
Arean av en viss rektangel

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Fläche ,  Computeralgebra ,  Lehrplan ,  Ableitung ,  Übung ,  Integralrechnung

 

En rektangel har två av sina hörn på kurvan y = 9 – x2 och de övriga på x- axeln. Beroende på läget av hörnen kommer arean av rektangeln att vara olika. 
Vi undersöker i denna övning hur den varierar. 

CAS-verktyg används, vilket kräver att man har CAS-versionen av TI-Nspire.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license