skip_navigation
Avståndet mellan två punkter via en tredje

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Computeralgebra ,  Ableitung ,  Übung ,  Geometrie ,  Integralrechnung

 

Du befinner dig i en punkt A och ska till en punkt B, men måste på vägen komma ner till en flod vid en punkt P. Punkten A befinner sig 72 meter från floden och punkten B 38 meter från den. Längs floden är avståndet mellan A och B 105 meter. På denna sträcka finns punkten P. Beroende på läget av P kommer avståndet APB att vara olika långt. Undersök hur det varierar beroende på läget av P!

I övningen använder vi flera CAS-verktyg hos TI-Nspire.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license