Zum Inhalt springen
Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Stoppa ner en temperatursensor i vattnet och anslut den till en TI-Nspire™. Automatiskt startas ett program för datainsamling.

Ange att du vill visa data i en Graphs app likation. Välj sedan att du vill ha en Time Graph och ställ in 2 sekunder mellan data och en total insamlingstid på 180 sekunder.

När du är redo att starta, tryck på startpilen i datainsamlingfönstret. Skaka svagt på vattnet rörs om. När datainsamlingen är klar kan du stänga insamlings­fönstret.

Använd linjeverktyget för att lägga en linje utmed datapunkterna och fundera över vad lutningen på denna linje kan ha för betydelse.

Har du läst om detta i fysiken kan du beräkna hur stor effekt som tillförts vattnet. Jämför gärna information. Vad saknas?

Om du inte har tillgång till mätutrustning kan du öppna filen vattenkokare.tns där du finner insamlade data.

 

Utrustning: vattenkokare, TI-Nspire CX CAS handenhet eller programvara, temperaturprob.

Publisher specific license