skip_navigation
Andragradsfunktioner del 4

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Übung ,  Linear ,  Quadratische Funktionen

 

I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y = ax2 + bx + c påverkar utseendet för funktionen. 
Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema. 

I en senare fördjupningsdel av övningen använder vi också begreppet derivata för undersökningen. Vi använder då CAS-verktyg, vilket kräver att man har CAS-versionen av TI-Nspire.

 

 

Notera i programvaran:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license