skip_navigation
Att tillverka en låda med största möjliga volym

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Computeralgebra ,  Lehrplan ,  Übung ,  Funktionen ,  Linear ,  Quadratisch

Du har ett stycke tjockt papper med formaten 20 cm x 25 cm och vill tillverka en låda med rektangulär botten genom att klippa bort lika stora kvadrater från de fyra hörnen och därefter vika upp de fyra sidorna i lådan.
Hur stor sida ska en sådan kvadrat ha för att lådan ska få så stor volym som möjligt?
Övningen kräver egentligen ingen kunskap om derivata utom för den sista delen.

Det är en fördel om man då använder CAS-versionen av TI-Nspire.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

Publisher specific license