Zum Inhalt springen
Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

TI-Nspire har särskilda funktioner för detta.
Vi börjar dock med en uppgift där vi med geometriska verktyg konstruerar s.k. skjutreglage som vi kan hantera algebraiskt.

Kräver CAS-version av TI-Nspire™.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

Publisher specific license