skip_navigation
Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physik

Schlagwörter  Messwerterfassung ,  Übung ,  Physik

Syfte
Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Materiel
Rullbana med vagn (alternativt luftkuddebana), CBR™ och kraftgivare (Dual-Range Force Sensor, eller Student Force Sensor), dator med TI-Nspire™ programvara och labsläde. Alternativt kan du använda TI- Nspire handenhet tillsammans med labsläden.


Mätutrustningen
• Ställ omkopplaren på kraftgivaren på området 10 N och anslut den till ingången CH 1 på labsläden.
• Justera rullbanan så att den är horisontell. Montera ett ändstopp med kraftgivaren på rullbanan som vagnen kan studsa mot. Se till att studsfjädern på vagnen är ”ute” och kontrollera att den fjädrar ordentligt då vagnen träffar kraftgivaren.
• Provkör genom att fösiktigt putta iväg vagnen mot kraftgivaren i ändstoppet och se till att den studsar bra.
• Placera en CBR vid rullbanans motsatta ände och ställ in den för att mäta mot en vagn på omkopplaren som finns under sändare-klaffen (fäll upp den för att se den). Bilden nedan visar hur försöks-uppställningen kan arrangeras.

Publisher specific license