Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physik

Schlagwörter  Abitur/Zentralabitur ,  Messwerterfassung ,  Stochastik ,  Übung ,  Tipps und Tricks ,  Physik

Syfte:
Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Materiel:
Spole med 600 varv, spänningsprobe, TI-Nspire och labsläde.


Mätutrustningen:
• Anslut spänningsproben till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license