skip_navigation
Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physik

Schlagwörter  Messwerterfassung ,  Physik

Syfte:
Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Materiel:
Två stämgafflar med resonanslådor, t ex 440 Hz, en dämpklämma att sätta på skänkeln på den ena stämgaffeln, en mikrofonsensor, TI-Nspire och labsläde.


Mätutrustningen:
• Sätt stämgaffeln med resonanslåda på ett bord och fäst mikrofonen ett stycke framför resonanslådans mynning.
• Anslut mikrofonen till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license