skip_navigation
Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physik

Schlagwörter  Messwerterfassung ,  Physik

Materiel:
Papprör av olika längd, mikrofon TI-Nspire och labsläde.


Mätutrustningen:
• Anslut mikrofonen till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license