Zum Inhalt springen
Ringa in en cirkel

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Circle, Computer Algebra, Tangent

Tre linjer är tangenter till en cirkel. Två av dessa tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln. Beräkna exakt arean av den största triangel som bildas av dessa tre tangenter.

Publisher specific license