Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Daten ,  Environment ,  Übung ,  Zufall ,  Statistik ,  Klima

Vi undersöker årsmedeltemperaturer I Central Park, New York, 1901-2014. Det är stora fluktuationer men man kan se att det finns en klar trend att medeltemperaturen har ökat. Är det tecken på slumpvisa fluktuationer? Vi undersöker detta närmare.

Publisher specific license