Födelsedagsparadoxen

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Daten ,  Übung ,  Zufallsexperimente

Den här övningen passar bäst att göras i kurs 5 när fakultetsbegreppet är bekant. Man kan dock även göra den tidigare om eleverna har en viss vana att arbeta med kalkylprogram. Då passar det att göra i samband med sannolikhetsläran i kurs 1.
(Några funktioner stöds inte)

Publisher specific license