Medelvärden vid stickprov

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Mittelwerte ,  Lehrplan ,  Übung ,  Wachstum ,  Statistik

Vi visar med ett par exempel hur det går till när man undersöker medelvärden. I verkligheten drar man kanske bara ett stickprov, men statistikerna vet hur det blir med fördelningen om man drar många stickprov. 
Övningen passar att genomföra i kurs 2 när man har gått igenom normalfördelningen. 
Vi har även en övning där vi undersöker proportioner (exempel med opinionsundersökningar) genom stickprov.

Publisher specific license