skip_navigation
Integraler och analys av inkomstfördelning

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Ableitung ,  Integralrechnung

Vi utgår från data i en frekvenstabell. Sedan gör vi en matematisk modellering med regressionsverktyg. 
Man kan sedan med utgångspunkt från ett enda funktionsuttryck göra ett stort antal beräkningar med TI-Nspires analysverktyg för integraler. Visar något av den matematiska analysens kraft.

Publisher specific license