Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Algebra ,  Mittelwerte ,  Geometrie ,  Graphen zeichnen ,  Graphen ,  Programmierung

Vi går här igenom olika sätt att tänka och visar på hur man med algebraiska, geometriska och grafiska representationer kan åskådliggöra problemet. Denna övning kan till stora delar användas i kurs 1. Där behandlas ju grundläggande algebra och begrepp som proportionalitet och linjära samband. Vissa delar i algebran som behandlas passar kanske bättre i kurs 2.
(Några funktioner stöds inte)

Publisher specific license