Medelvärde, median och standardavvikelse

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Diagramme ,  Statistik

I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning. 
Vi utnyttjar då TI-Nspires möjlighet att dra och flytta datapunkter i diagram och samtidigt se hur beräkningsresultat då uppdateras.

Publisher specific license