Zum Inhalt springen
Tyngdpunkt hos en läskburk

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk ligger på halva höjden. När man börjar dricka sjunker tyngd-
punkten. När burken sedan är tom ligger tyngdpunkten åter på halva höjden. Hur är det möjligt? Kommer tyngdpunkten någonsin att nå botten av burken? 
Detta leder till slut till följande frågeställning: Hur beror tyngdpunktens läge på mängden läsk i burken?
Detta är en ganska utmanande CAS-intensiv aktivitet och den innehåller en hel del algebraiska omskrivningar och förenklingar av långa uttryck.

Publisher specific license