Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84 Plus

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84 Plus.

Verlag: T³ Europe

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde ,  Fraktale

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84 Plus.


Als leidraad werd hiervoor het onderwerp fractalen gekozen. De tekst is opgedeeld in een aantal hoofdstukken waarvan het eerste hoofdstuk de nodige theorie en begrippen bevat. Daarna kan, naargelang de klassituatie, gekozen worden uit de volgende hoofdstukken waarin telkens een ander aspect van fractalen wordt uitgewerkt. Dit laat toe om zowel groepswerkjes te organiseren als klassikaal de thema’s te behandelen.

License not specified