skip_navigation
Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Fraktale

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.
Als leidraad werd hiervoor het onderwerp fractalen gekozen. De tekst is opgedeeld in een aantal
hoofdstukken waarvan het eerste hoofdstuk de nodige theorie en begrippen bevat. Daarna kan,
naargelang de klassituatie, gekozen worden uit de volgende hoofdstukken waarin telkens een ander
aspect van fractalen wordt uitgewerkt. Dit laat toe om zowel groepswerkjes te organiseren als klassikaal de thema’s te behandelen.

License not specified