Zum Inhalt springen
Onderzoekscompetenties: Wiskunde en moderne technologieën

Een verkenning van het gebruik van wiskunde en ICT in de hedendaagse
wetenschap.

Didier Deses

Fach: Mathematics

Schlagwörter Programming

In dit cahier gaan we een aantal onderwerpen aanraken die geschikt zijn als onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen in het ASO. Elk hoofdstuk kan afzonderlijk door één leerling of in kleine groepjes doorgenomen worden. De onderwerpen komen uit de kruisbestuiving van wiskunde en technologie. In de eerste twee hoofdstukken wordt nagegaan hoe technologie kan helpen om wiskundige problemen aan te pakken. De volgende hoofdstukken gaan dieper in op een aantal voorbeelden waarbij de wiskunde de technologie ter hulp snelt.

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Meer info: Creative Commons.

Aktivität Dateien: