Profil : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Formler och mönster | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 & Kurs 2 - Samband och förändring | Geometri

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Geometry

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics