Zum Inhalt springen

Path to STEM TI-Innovator HUB Luidspreker

Path to STEM TI-Innovator HUB Luidspreker

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics, Other, Physics, STEM

Schlagwörter: Coding

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, T3

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Schlagwörter: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Kapitel 5 - Övning 2 -Testa Rovers avståndsmätare

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Some Like it Tepid for the TI-84 Plus CE (with TI-SensorLink Adapter)

Students are challenged to design a system that informs the user if their coffee is too hot to drink. The system should notify the user of three states: Too hot to drink; too cold; or just …

Verlag: Texas Instruments Inc.

Herausgeber: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, STEM