Zum Inhalt springen

Zoom-opties TI-Nspire CX

Functies & Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphing

Zoom-opties TI-84 Plus CE-T

Functies & Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphing

Elementare Einführung in die Spezielle Relativitätstheorie mit TI-Nspire CX (CAS)

Der Beitrag zeigt eine Möglichkeit, über den Einsatz der Geometriesoftware des TI-NspireTM einen anschaulichen Zugang zur Relativitätstheorie zu schaffen.

Autor: Hans Kammer

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Bevattningssystem | STEM-Projekt | TI-Nspire CX

Här utmanas eleverna att bygga och programmera ett smart bevattningssystem baserat på begreppen om feedback och kontrollslinga.

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Biology, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Biology, Problem Solving, Programming, STEM, TI STEM Lab, TI-Innovator

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Autor: Koen Stulens

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Stämningsring - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Utmaning: Designa en digital stämningsring

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming, STEM

IQB Aufgaben 2019 (CAS, erhöhtes Anforderungsnivau)

Die IQB Aufgaben des Jahres 2019 (CAS) im erhöhten Anforderungsniveau druchgerechnet.

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Autor: Sebastian Rauh

Fach:  Mathematics

Binary number trainer using RGB Array

Program generates random numbers, displays them as binaries on the RGB array and asks student to respond with the decimal equivalent. Supports bit width between 2 and 8 bits.

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Coding, Computer Algebra, Conversions, Decimals, Exercise, Number, Programming, STEM, TI-Innovator

Muziek en Wiskunde

Direct toepasbaar in de klas waarmee leerlingen wiskundige denkvaardigheden trainen

Autor: Ludovic Wallaart

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Frequency, Trigonometry

Röd-Grön spelet

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Verlag: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra

Cirkellaboration

Cirkellaboration för senare grundskolan

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, PI

Rymdgeometri

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att hantera rymdgeometriska beräkningar med formler på en grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”…

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics

Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare…

Verlag: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics

Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Verlag: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Diagram, Graphs