skip_navigation

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics