Zum Inhalt springen

Andragradsekvationer på djupet

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Utforska en trigonometrisk formel

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Chemistry, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Computer Based Training zum TI-Nspire CX

Das Schülerforschungszentrum Saarlouis hat einen computerbasierten Einführungslehrgang zum TI-Nspire CX entwickelt.

Verlag: Schülerforschungszentrum Saarlouis

Autor: Benjamin Brück

Fach:  Mathematics

Decimalen en Afronden TI-84 Plus CE-T

Algemeen: decimalen en afronden

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Arithmetic, Equations, T3

Functietabellen raadplegen TI-84 Plus CE-T

Functies en Grafieken: functietabellen

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tables

Gebroken Functie TI-84 Plus CE-T

Functies en Grafieken: gebroken functies

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Combinatoriek TI-84 Plus CE-T

Algemeen: combinatoriek

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Material to order

Statistiek weergeven TI-84 Plus CE-T

Kansrekenen en Statistiek: statistiek weergeven

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Chaos, Dynamic Systems, Growth, Statistics

Boxplot TI-84 Plus CE-T

Kansrekenen en Statistiek: Boxplot

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Box plots, Data collection, Mechanics, T3

Cumulatieve frequentie polygoon TI-84 Plus CE-T

Kansrekenen en Statistiek: cumulatieve frequentie polygoon

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Binomial Distribution, Polygons, Stochastics