skip_navigation

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter: Biology, Data collection, Experiment

Respiratie en fotosynthese

Onderzoek bij planten met een CO2 sensor, van autotrofe en heterotrofe organismen

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter: Data collection

Natuurkunde met TI-Nspire

Experimenten en Simulaties Natuurkundelessen

Autor: Cathy Baars

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Ice and Salt

Use a temperature probe to investigate the effect of adding salt to a water/ice mixture.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Ian Galloway

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Physics, Data collection, Sustainability

Elemente der Mathematik - Ausgabe für die SI in Schleswig-Holstein - Schülerband 9

Moderne Lehrbuchreihe: An geeigneten Stellen Hinweise und Beispiele zum Einsatz der TI-Nspire Technologie.

Autor: Schroedel Verlag

Schlagwörter: Data collection