skip_navigation

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Analysis

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar vi närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Algebra

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Arbeitsblätter für den TI-30X Plus MathPrint

- Für Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
- Arithmetik und Algebra
- Analysis
- Stochastik

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Autor: Heinz Klaus Strick

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Arithmetic, Stochastics

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coordinate Geometry, Linear Functions, Lines, Polygons, TI-Innovator Rover, Triangle, Trigonometry

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise