Zum Inhalt springen

Andragradsekvationer på djupet

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Verlag: T³ Middle East

Autor: Stephan Griebel

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Data collection, Geometry, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Stegen och lådan

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Exercise, Logarithms

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Koen Stulens

Autor: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

TI InterActive! in the Classroom

Originally developed for TI InterActive! software, today applicable to Interactive Notes application of TI-Nspire. Integrating text editing, function plotter, computer algebra, spreadsheet …

Verlag: T³ Europe

Autor: Adrian Oldknow, Tor Jan Aarstad, Salvatore Regalbuto, Paul Drijvers, Renée Gossez, Friedrich Tinhof, T³ Europe

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Triangel under kurva

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

TI-Nspire CX CAS Technologie

Concreet toegepast a.h.v. concrete voorbeelden uit de Algebra, Analyse en Statistiek

Autor: T³ Vlaanderen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Calculus, Statistics