Integraler och analys av inkomstfördelning

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Kortaste linjen genom en punkt

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Kortaste vägen mellan två fabriker

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Maxa en rektangels omkrets

Ma 4 - Derivator och Integraler - I problemet ska man teckna ett uttryck för rektangelns omkrets och sedan bestämma den största möjliga omkretsen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Calculus, Derivative, Geometry, Integral calculus

Tangenter till en cirkel

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Världsrekordlopp 100 m

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Editeur de programmes pour TI-83 Premium CE

Découvrez le logiciel TI Connect CE et son éditeur de programmes. Examen de sa structure, réalisation d’un exemple simple

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curve fitting, Software, Data, Programming, Derivative, Mathematical thinking, Physics, Sharing Inspiration 2019

Dérivée - TI 83 Premium CE

Rechercher graphiquement le nombre dérivé d'une fonction en un point d'abscisse donnée et construire la fonction dérivée associée.

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphs, Probability, Statistics, Derive, Functions, Derivative

Transversals in Triangles

Simple properties of medians, central verticals, angle bisectors and heights are shown.The idea is to show that it is not self-evident, that transversal lines in a triangle intersect in one…

Autor: Dieter Bergmann

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: 2D shapes, Algebra, Analysis, Analytic Geometry, Animations, Calculus, Chaos, Derivative, Didactics, Dynamic Simulations, Dynamic Systems, Equations, Function Plotter, Functions, Geometry, Graphing, Sharing Inspiration 2017, Solving equations, Triangle, Zeros